Raket och Gullers Grupp blickar framåt utifrån nya hållbarhetslagen

Digital hållbarhets­frukost hos Sveriges Kommunik­atörer

Den nya hållbarhetslagstiftningen innebär nya krav på att redovisa hållbarhet för 1600 större företag i Sverige. Vad behöver man som organisation leva upp till och, framför allt, vilka större nyttor medför det att istället integrera hållbarhet i all kommunikation?

Publicerad:
1 september, 2017

Genom att gå från att årligen rapportera till att kontinuerligt kommunicera hållbarhet som en integrerad, naturlig del av hela verksamheten möter man bättre en nutid som har hållbarhetsfrågorna som en central aspekt av sina val och sin vardag.

Detta, och de digitala lösningar som en sådan förändring kan använda för att underlätta och lyfta arbetet, var temat för den frukostföreläsning som Linda Andersson från Gullers Grupp och David från Raket höll för Sveriges Kommunikatörer på fredagsmorgonen.

Digital års- och hållbarhetsredovisning har blivit en självklar del av företagens årliga rapporter. David visade exempel på olika angreppssätt från såväl inhemska som internationella företag och berättade mer om hur arbetet med de digitala årsberättelserna för SP och RISE har sett ut. Och vilka outnyttjade möjligheter finns för att göra detta till ett naturligt arbete med löpande content under året som organiskt integreras i den allmänna kommunikationen?

Missade du detta tillfälle att djupdyka ner i hållbarhetsfrågan med en smoothie i handen? Här finns Lindas och Davids presentation att ta del av:

Ladda ner presentationen