Ny webbplats

Ny seriös kostym för Svensk Inkasso

Branschföreningen Svensk Inkasso kom till oss med förfrågan om att ta fram en ny webbplats. Den förra var inte bara lastgammal, utan upplevdes även ha uppenbara brister såväl administrativt, visuellt som kommunikativt. I mångt och mycket handlade det om att sidan inte upplevdes förmedla bilden av den seriösa inkassobranschen som man faktiskt har som huvudsyfte att verka för. Raket fick i uppdrag att fram en helt ny design, innehållsstrategi och webbplats med syftet att förmedla just detta.

Webbplats:
https://svenskinkasso.se
Publicerad:
1 juni, 2019
svenskinkasso.se

Det finns många företag som jobbar med inkassofrågor, men långt ifrån alla följer nödvändigtvis de spelregler som man borde kunna förvänta sig vad gäller god inkassosed och etik. Medlemskap i branschorganisationen Svensk Inkasso är en garant för att arbetet utförs både seriöst och legitimt.

Svensk Inkasso är en förening för företag, kommuner och myndigheter som arbetar med inkassoverksamhet i Sverige. De verkar för en etisk och seriös indrivning som hjälper borgenärer att få betalt, som motverkar överskuldsättning och som upprätthåller betalningsmoralen i samhället. De verkar också aktivt för att påverka lagstiftning, förmedla kunskap om branschen till press och media, är opinionsbildare och utbildar även medlemmar för att höja standarden på inkassoverksamheten.