Förvaltning och utveckling av en sportgigant

Drift, förvaltning och vidareutveckling av Team Sportias digitala ytor är ett hedersuppdrag och en utmaning. Att jonglera komplicerade IT-miljöer och stora volymer med lika varumärkesbyggande som konverterande design och kommunikation är en spännande utmaning som involverar hela byrån.

Vad:
Webbplats
Vem:
Team Sportia
När:
2015—

Team Sportia

Fler uppdrag