Vi hjälper företag att kommunicera bättre

Tillsammans skapar vi digitala lösningar som hjälper er att fungera smartare, sälja bättre och kommunicera mer effektivt. Vi tror att lyckade digitala projekt kombinerar verklighetens utmaningar och den digitala teknikens möjligheter.

Oavsett om det handlar om en hemsida, en applikation eller ett renodlat design- och konceptarbete använder vi våra tre hantverk till att lösa era problem och ge er fler och nöjdare kunder.

Illustrerande bild för Kommunikation

Kommunikation

Att med strategi, innehåll och handling skapa en stark identitet i era kunders digitala värld.

Illustrerande bild för Design

Design

Att utforma, tydliggöra och berika upplevelsen av er kommunikation och tjänster.

Illustrerande bild för Teknik

Teknik

Att på ett klokt och genomtänkt vis producera digitala lösningar som genomsyras av kvalitet, säkerhet och långsiktighet.

Vår metod för
lyckade webbprojekt

Vi börjar med att be om förståelse

För att kunna göra det bästa av vår insats behöver vi veta mer om och förstå er verklighet. Vilka förutsättningar, möjligheter och begränsningar lever ni med? Både fysiskt och digitalt. När vi förstår er organisation, er produkt eller ert erbjudande kan vi engagera oss och er på ett välgrundat, verklighets­anpassat och effektivt sätt.

Ibland får vi allt vi behöver i vårt första möte, ibland är det klokast och mest effektivt att lägga mer tid och budget på just förarbetet. Tillsammans hittar vi den rätta balansen i såväl förarbete som kommunikation, design och teknik.

Detta kan till exempel innebära:
 • Uppstartsmöte.
 • Workshop med berörda interna nyckel­personer
 • Omvärlds­analys. Marknad, konkurrens och trender
 • Definition av och intervjuer med målgrupper
 • Avgränsning av projekt- och effektmål

Då kan vår erfarenhet och kunskap förädla era idéer och verksamhet

Utifrån projektets förutsättningar och vår nyvunna förståelse av er verksamhet kan vi med vårt externa perspektiv, tidigare lärdomar och våra hantverk börja forma er nya digitala produkt. Detta innebär ibland att vi ytterligare kan förädla er ursprungliga idé och bild av vårt uppdrag.

Vi konkretiserar och visualiserar tillsammans den blivande produktens olika aspekter:

 • Vilka beståndsdelar och vilket innehåll behövs? Hur förhåller de sig till varandra? Vi definierar strukturer och väger in administration, hållbarhet och tillgänglighet.
 • Hur fungerar produkten? Både som helhet och i specifika tjänster som produkten erbjuder. Olika enheter som dator, tablet och mobil innebär olika förutsättningar.
 • Exakt hur ser produkten ut? Med rätt grafisk identitet och konkret innehåll kan vi konceptuellt uppleva och definiera det som snart ska produceras.

Detta kan till exempel innebära:
 • Struktur av innehåll och funktioner
 • Funktions- och dispositions­skisser (wireframes) i olika skärm­storlekar
 • Strategiska teknikval: plattform och 
andra nyckel­frågor
 • Ytterligare design av uppevelse och interaktion
 • Visuell design

Tillsammans gör vi sedan verklighet av er nya digitala produkt

Med en tydlig och gemensam definition av vad er nya produkt ska vara, hur den fungerar och vad den syftar till drar vi igång produktionen. Plattformar sätts upp, kod skrivs och integrationer görs. Allt i ett tätt samarbete mellan de inblandade för att se till insikter och vägval från strategi- och designfas också får påverka de teknikval som görs.

Vi lägger stor vikt vid flexibiliteten och designen hos publiceringsverktyget som produktens redaktörer kommer att arbeta med. Vilka möjligheter och begränsningar är klokast för att få en levande webbplats som tål både tidens tand och nya förutsättningar i verksamheten? Vi skräddarsyr verktygen för att passa just er och era behov.

Vi producerar det innehåll som vi kan hjälpa till med — illustrationer, foto, video — och involverar eventuella externa samarbeten, som copywriters eller fotografer.

Efter ett tag börjar vi närma oss mål. Vi håller utbildningstillfällen, testar, kvalitetssäkrar och provkör en beta-version i rätt teknisk miljö. När allt känns bra för alla inblandade driftsätter vi glatt den nya produkten.

Efter lansering hjälper vi så klart gärna till med löpande support, säkerhetsarbete och vidareutveckling.

Detta kan till exempel innebära:
 • Utveckling av teknisk produkt utifrån designspecifikation.
 • Utbildning i teknisk plattform med tilltänkta redaktörer.
 • Anpassning av och ihopkoppling med publiceringsverktyg/teknisk plattform.
 • Kvalitetssäkring, tester och säkerhetsåtgärder
 • Integration mot externa system som ex. CRM eller ekonomisystem
 • Migration, arkivering och driftsättning av tidigare respektive ny produkt.
 • Produktion av innehåll som illustrationer, foto och video.
 • Löpande support och vidareutveckling.

Vad det blir

Vi skapar fantastiska digitala upplevelser

Hemsidor, mobilappar, designkoncept eller visualiseringar. Vårt digitala hantverk kan användas till mycket. Oavset vad, genomsyras både projekt och slutresultat av kloka val, kvalitet och fingertoppskänsla i såväl innehåll som utförande.

Våra produktioner bygger alltid på vedertagna och genomtänkta teknikval med säkerhet, långsiktighet, tillgänglighet och oberoende som viktiga hörnstenar.

Tillsammans med våra kunder skapar vi bland annat:

Illustrerande bild för Webbplats

Webbplats

Hemsida, webbplats, sajt — kärt barn har många namn. Vi designar, producerar, fyller och underhåller webbplatser i olika storlek, med olika syften och byggda på olika sätt.

Illustrerande bild för Applikation

Applikation

Den uppkopplade världen, med alla möjligheter till datainsamling och -utbyte, kan användas lika smart internt. Vi skapar intranät och andra digitala verktyg och stödjer eller effektiviserar verksamheter.

Illustrerande bild för Grafisk identitet

Grafisk identitet

De digitala ytornas utseende och funktion är en stor del i all vår produktion. Vi skapar grafiska identiteter, logotyper, animationer samt foto och video som berikar såväl digital som analog kommunikation.

Men vad innebär det rent konkret?

Vi tycker att tekniska detaljer som plattformar, språk och tekniker är både intressanta och viktiga. Men i många lägen föredrar vi att snarare fokusera på teknikens syfte, möjligheter och begränsingar. Däremot är det av största vikt att du som kund, redaktör eller användare förstår de tekniska valen vi tillsammans tar i projektet.

Vi försöker använda begripliga termer och undvik tekniska förkortningar och branschtermer när de inte behövs. Men med den intresserade pratar vi gärna mer om detaljer i vårt teknik- och designarbete. Det här i korta drag vad vi sysslar med:

Teknik
 • Utveckling i WordPress, Laravel, Silverstripe, Concrete5 och andra PHP-plattformar
 • Utveckling i Composite, EPiServer och andra .NET-plattformar
 • Integrationer mellan system, t.ex Salesforce, Visma, Fortnox, Tickster, Visit, CityBreak, Vitec, HR Manager, Unatrix, Issuu och Aidto Recruit
Upplevelse & innehåll
 • Strategi, struktur och kommunikation
 • Interaktionsdesign, användarupplevelse (UX), koncept och prototyp samt visuell design
 • Logotyp, grafisk profil och illustration
 • Foto, video och animation