Design löser problem och når resultat

Designen finns i allt vi gör – inte bara i våra webbyråtjänster, utan i hela livet. Att dokumentera och analysera verkligheten, identifiera problem och till dessa hitta lösningar är något vi alla gör många gånger per dag.

I vårt arbete finns designmoment redan i det kommunikativa strategiarbetet, genom designfasen och inte minst i den tekniska implementationen. Därför arbetar vi som designers och utvecklare parallellt i projektens alla skeden. För att design och teknik använder och lyfter varandra.

Vi verkar stort och litet från interaktions- och upplevelsedesign till visuell design och grafisk form genom verktyg som scheman, wireframes och prototyper.

Vår designfilosofi
 • Snyggt är det som fungerar

  Design är mycket mer än färg och form. Viktigare än hur din produkt ser ut är hur den fungerar, vad den säger och hur den löser dina problem. Att först göra något klokt, smart, effektivt och därefter snyggt är betydligt enklare än tvärtom.

 • Teknik och design lever i symbios

  God design gör tekniken osynlig – och drar nytta av den för att nå sina mål. Vi designar med tekniken som musa redan från första spadtaget. På så sätt skapar vi smarta lösningar som faktiskt fungerar och ser till att tekniken lyfter, snarare än stjälper, designen.

 • Design har en röst och personlighet

  Precis som design och teknik korsbefruktar varandra styr designen i allra högsta grad er kommunikation. Känsla, intryck och personlighet finns i allt från stil och beteende till disposition och innehåll.

 • Design utgår från verklighen

  Med design i rollen som problemlösare är det självklart att använda den flerdimensionella bild av verkligheten som vi kan få av data. Vi använder statistik, intervjuer och tester för att se till att våra designlösningar når mål och ger resultat.

Våra designtjänster

Interaktions- och upplevelsedesign

Vi löser problem med flöden, funktioner och innehåll

Vårt designarbetet är en kollektiv, utforskande process som oftast tar vid efter vårt inledande strategiska förarbete och kan delas upp i två faser.

Vi börjar med att lägga skarp form, identitet och innehåll åt sidan för att fokusera på den strukturella och funktionella delen.

 • Vad ska produkten nå för resultat? Vad ska den innehålla och hur förhåller sig delarna till varandra?
 • Vilka vägar tar de olika användarna och hur når de dit de, och vi själva, vill?
 • Hur använder produkten styrkorna hos olika enheter och skärmstorlekar?
 • Hur ser vi till att produkten och dess innehåll fortsätter leva och nå resultat?

Vi utforskar och visualiserar struktur, flöden, layout, funktioner och beteenden i form av scheman, wireframes och prototyper. Resultatet jobbar vi sedan gemensamt igenom tillsammans med er i de mötesformer som passar projektet bäst.

 • Struktur och flöden

  Produktens innehåll — er verksamhet och erbjudande, information och funktioner — struktureras upp på ett klokt och effektivt vis. Vi utmanar och rationaliserar er egna bild av er själva utifrån de olika användarnas perspektiv.

 • Layout och disposition

  Utan att gå in på exakta texter, bilder eller funktioner undrar vi: vilka ytor jobbar produkten med? Vad säger vi först, lite senare eller inte alls. Här finns många val att göra som påverkar och påverkas av såväl mål som teknik och intern politik.

 • Innehållstyper

  Med flöden och ytor definierade går vi in i detalj på de olika typerna av innehåll som produkten ska byggas upp av. Hur presenteras text? Bilder? Filmer? Vad kan man göra på ”Mina sidor” och exakt hur gör man? Hur fungerar sökfunktionen? Hur skiljer sig menyn i desktop- respektive mobilläge?

 • Beteende och animation

  Som den sista pusselbiten utforskar och definierar vi hur man som användare tar del av innehållet, på de olika ytorna, på sin väg genom flöden och struktur. Vad öppnas på samma sida? Hur sker övergången mellan sidorna? Fälls menyn ned eller tonas den in?

Visuell design · Grafisk form

Vi berikar funktion med effektiv, intuitiv och vacker form

Efter att den funktionella designen satt fundamentet skiftar vi fokus till den visuella upplevelsen och produktens konkreta, kommunikativa innehåll.

Utifrån den egna grafiska identiteten, målgruppernas förutsättningar och moderna designtankar klär vi layout, ytor och innehåll med en visuell kostym som både stärker varumärke och underbygger produktens effektmål.

När det är aktuellt hjälper vi till med illustration, fotografi och video. Vårt designarbete inkluderar också en plan för produktens innehåll och vi agerar rådgivande i framtagandet av detta. Varumärke, sökordsoptimering och hållbarhet är några av perspektiven vi applicerar på innehållets mängd, ton och utformning.

 • Grafisk identitet

  Den grafiska identiteten, som vi kanske hjälpt till att ta fram själva, appliceras på produkten. Här passar vi ibland på att tillsammans utveckla profilen för att passa både det digitala mediet och er övriga kommunikation.

 • Illustrationer

  En bild säger, åtminstone i vissa fall, mer än tusen ord. En genomtänkt illustration kan effektivt förklara det mest abstrakta och komplicerade. Vi tar fram manér och illustrationer för ytor och funktioner i behov.

 • Foto och video

  Att porträttera den egna verksamheten, erbjudandet eller personalen med fotografi av hög kvalitet ger en oöverträffad genuinitet och klass. Vi hjälper till med att gestalta era värden på bild, med våra egna eller inhyrda fotografer.

 • Innehåll

  Design utan ett bra innehåll är ett rangligt luftslott. Med er kunskap om verksamheten tillsammans och vår erfarenhet av redaktörsarbete, sökordsoptimering (SEO) och tillgänglighet tar vi tillsammans fram en strategi, vinkling och ton för ert skrivna innehåll.