Grafisk identitet med person­lighet och hjärta

I en digital värld där den fyrkantiga tekniken och det kraftiga bruset lätt kan göra avsändare, uttryck och innehåll svåra att skilja åt, är en tydlig visuell identitet en nyckel till att nå ut och få effekt.

Vi formar visuella identiteter som ger företag, organisationer och produkter personlighet och riktning. Vi tror på att med tydlig, genuin form och röst kommunicera ärligt och direkt. Det försöker vi omvandla till logotyp, grafisk profil, foto och rörlig bild med karaktär och kvalitet.

Identitet

Logotyp · Grafisk identitet · Marknadsföring

Vi hjälper företag utveckla sin identitet och kommunikation

Det kan handla om att skapa en visuell och kommunikativ identitet från grunden. Eller att vidareutveckla eller förvalta något existerande. Ofta i synergi med ett webbplatsprojekt. Oavsett vad, tror vi att såväl identitet som innehåll börjar med att prata erbjudande, nytta och värden — för att hitta en unik profil med verklighets­förankring.

 • Logotyp och grafisk identitet

  Utifrån värden, nytta och erbjudande renodlar vi en personlighet och hittar en strategisk position på marknaden. Den tolkar vi sedan visuellt i ett unikt grafiskt uttryck som är hållbart och effektivt för såväl marknad som er själva. Logotyp och grundläggande grafisk profil först — därefter är det fritt fram att därifrån skapa visitkort, presentationsmaterial och andra profilprodukter.

 • Banners och annonser

  Vi producerar banners och annat annonsmaterial för digital marknadsföring, i HTML5- och bildformat.

Foto och video

Foto · Video · Animation

Stilla och rörlig bild som talar direkt från hjärtat

Kraften i riktigt bra bild — foto eller video — känner alla till och det är en av den visuella kommunikationens kraftfullaste verktyg: Att bryta avståndet mellan er och mottagaren med genuint foto som låter det äkta i er verksamhet eller produkt skina igenom. Att visa upp riktiga människor i riktiga miljöer. Det gör att andra riktiga människor kan relatera och skapa ett band till er och ert varumärke.

Vi använder foto och video tillsammans med animerad film för att tala direkt till riktiga mottagare. För att få dem att känna, förstå och relatera. Så skapar man både framtida kunder, stolta medarbetare och trogna ambassadörer.

 • Foto och video

  Att förmedla avsändaren i foto eller video kan lika väl handla om en enda, riktigt bra bild som ett omfattande fotouppdrag. Vi använder bild som en naturlig del av vårt designarbete och beroende på förutsättningarna producerar vi antingen materialet själva eller anlitar en extern part.

 • Animation och film

  En pedagogisk, välavvägd animation kan ofta vara det bästa sättet att förmedla en känsla av en produkt eller förklara en komplicerad process. Vi skapar allt från animerade profilelement till längre informationsfilmer och använder dem som naturliga, aktiverande delar i våra webbproduktioner.