Ett jätte­tillgängligt Wordpress-tema

När du använder Wally så får du en tillgänglig webbplats både för besökaren och för dig som arbetar med webbplatsen. Oavsett vem du är och hur du fungerar bäst. Med Wally behöver du inte välja mellan en webbplats som ser bra ut och kommunicerar det du vill eller en tillgänglig webbplats.

Vad:
WordPress-tema med fokus på tillgänglighet för både besökare och redaktör
Vem:
Wally
När:
2015—

Wally

Uppdraget

Som en av vinnarna i Post- och telestyrelsens innovationstävling på temat "Innovation för alla" fick vi, tillsammans med tillgänglighetsbyrån ETU, möjligheten att utforska hur väl WordPress och 360-graders tillgänglighet rimmar. Resultatet: ett gediget WordPress-tema som tar tillgängligheten ännu längre, för såväl besökare som användare.

Arbetet spände över dryga två år och har gett oss ovärderliga, djuplodande kunskaper i tillgänglighetens utmaningar och lösningar. Att skapa tillgänglighet utifrån såväl begreppets som de olika målgruppernas olika perspektiv är en mångfacetterad process.

Resultatet  är vi väldigt stolta över: ett jättetillgängligt WordPress-tema och -plugin, stora mängder kunskap och ett antal insikter på köpet.

Konceptet

Premiär, Internetdagarna 2015

I samband med Pär Lannerös föredrag om tillgänglighet på Internetdagarna 2015 presenterades Wally med denna video.

Fler uppdrag