Tala från hjärtat – till rätt mottagare

Det där med kommunikation, brukar man höra — det är svårt. Människor emellan eller i en kundrelation. Att ha ett tydligt budskap och en klar röst i allt man gör — marknadsföring, dialog, handling och affär — är en utmaning. Den digitala tekniken kan i detta arbete fungera som såväl förmedlande plattform som underlättande verktyg.

God kommunikation börjar redan i första kontakten oss emellan. Vi tror på öppenhet, transparens och genuinitet i alla led. Med en ärlig bild av er och er verklighet, ur ert och era kunders perspektiv, kan vi hjälpa er med vad som skall kommuniceras och hur vi tillsammans gör det bäst.

Vår kommunikationsfilosofi
 • Ärlighet varar längst

  Era mottagare är smarta människor. Ett oärligt uppsåt skiner alltid igenom, förr eller senare. Vi tror på att kommunicera bra erbjudanden från sympatiska företag precis som så. Genuint och från hjärtat. Då känns det bra i magen, både för er och era mottagare.

 • Kunden har alltid rätt

  I alla fall om vilka behov och förväntningar hen har i mötet med er. Vilken tur då att vi har bättre möjligheter än någonsin för att ta reda på vad kunder, användare, besökare verkligen behöver. Vi tror att ni har en bra bild av detta — men att den alltid mår bra av kompletteras.

 • Smart teknik underlättar

  Era digitala produkter ska givetvis använda sina styrkor för att göra det kommunikativa arbetet lättare. Automatisera, schemalägga, distribuera och ge överblick. Och hålla för flitig användning och utveckling under lång tid. Så att ert digitala projekt blir en klok investering för hela verksamheten.

 • Det är insidan som räknas

  En webbplats kan lätt betraktas som en ensak för marknads- och kanske säljavdelning. Ett intranät är en HR- eller IT-fråga. Förvisso. Men vi tror på att involvera alla delar av verksamheten, om möjligt. Dels för att upptäcka fläckar på kartan över vad som kan understödjas digitalt. Dels för att skapa intern stolthet och ägandeskap.

Analys och strategi

Analys och strategi

Vi hittar rätt väg tillsammans, baserat på verkliga behov

Ni har förmodligen redan en bild vad ni vill åstadkomma tillsammans med oss. Vi utgår från era visioner, förhoppningar och förväntningar —men behöver även en bra bild av era förutsättningar och er verklighet. En verklighet som ofta är full av begränsningar, men lika säkert full av möjligheter.

 • Förutsättningar

  Genom att växla mellan interna och externa perspektiv — omvärlden, kunder och användare å ena sidan och den egna organisationen och tekniska förutsättningar å andra sidan — kan vi identifiera goda, lönsamma möjligheter och hjälpa er att utveckla dem. Detta arbete kan innebära en eller flera workshops, med flera inblandade, men går också att hålla till ett kort möte över en kopp kaffe. Ju högre ambition desto bättre bild kan vi tillsammans skaffa oss.

Detta kan till exempel innebära
 • Workshop med utvalda representanter från verksamheten — liten som stor, en eller flera
 • Undersökning av förutsättningar i teknisk miljö och beroenden
 • Intervjuer med ytterligare intressenter
 • Research

  Nu har vi en förmodligen ganska uttömmande, men något intern bilden av vårt gemensamma projekt. Ett bra fundament för oss att börja konkretisera en lösning på, men med luckor och möjligheter som behöver fyllas och utforskas. Vi undersöker bransch, användarbehov, affärsmöjligheter och teknik som tillsammans ger oss svar och lösningar på de utmaningar vi definierat.

 • Specifikation

  Vår bild av hur projektet ska genomföras presenteras på ett tydligt, konkret och lättillgängligt vis i ett konstruktivt möte där idéer och möjligheter omvandlas till prioriterade delar av produkten eller hamnar på önskelistan för framtiden. Vi sätter upp smarta mätbara mål och prioriterar dem. Utifrån detta bör vi tillsammans kunna bestämma hur omfattande och kostsam en lönsam lösning får vara. På så vis kommer vi även överens om en rimlig budget.

  Utifrån strategin och budgeten specificerar vi de åtgärder som skall genomföras och ritar upp en projektplan. Nu har vi ett väldefinierat, verklighetsförankrat projekt — och ett jäkligt kul arbete — framför oss!