Skräddarsydd webbplats för er och era kunder

Att starta ett webbplatsprojekt kan kännas överväldigande stort och komplicerat. Det behöver det inte vara. Slutprodukten må vara teknisk och avancerad, men det betyder inte att vägen dit behöver vara det.

Vi är experter på digital teknik och design, men är också duktiga på driva webbprojekt. Att hjälpa er att förvandla en tanke eller kravspec — vag eller superspecifik — till ett genomtänkt, effektivt slutresultat som är en god investering. Oavsett om budgeten är knaper eller ambitiös.

Vi hjälper er att förstå teknik och utmaningar som känns oklara, utmanar era tankar utifrån de olika perspektiv som påverkar produktens kvalitet. Från uppstart till lansering håller vi er i handen och skapar bra förutsättningar för de delar av arbetet som ni själva vill ta hand om. Så att ni får en webbplats som gör skillnad, både internt och externt, och som kan åldras och växa med god hållbarhet.

Webbplattformar

Välj rätt verktyg för rätt uppgift

Vi väljer verktyg som hjälper er och oss på vägen

I ett webbprojekt handlar idag mycket, ofta på tok för mycket, om valet av plattform. Plattform, ja — eller kalla det publiceringsverktyg eller CMS. Det handlar alltså om den tekniska grunden som webbplatsen drivs av och det verktyg som dess innehåll och funktioner administreras i. Vi arbetar med en rad olika sådana och i valet för varje webbprojekt är det här vad vi alltid strävar mot:

 • Vi väljer helst Open Source, alltså plattformar som utvecklas ideellt av en stor, aktiv användarskara.
 • Vi väljer plattformar som fler än vi behärskar. Att vi fortsätter att arbeta tillsammans ska vara på grund av en gott resultat och en fin relation — inte för att ni inte har något val.
 • Vi väljer plattform utifrån era behov och förutsättningar. Olika plattformar har olika styrkor och svagheter. Den ska också leva i ett större ekosystem av andra system. Vi väger in alla förutsättningar i vårt gemensamma val.
 • Vi skräddarsyr plattformen för att passa er. Inte så att den inte går att vidareutveckla, men så att ni har rätt verktyg för de uppgifter som ni behöver lösa. Ibland handlar det om att renodla ett redaktörsgränssnitt, ibland om att bygga en separat funktion för att synka jobbannonser från en tredje part.
 • WordPress

  WordPress är världens största publiceringsverktyg av en anledning. Gränssnittet för redaktörer är intuitivt och de tekniska möjligheterna stora. Utöver plattormens grundfunktionalitet är det lätt att genom egenutvecklade eller tredjepartsplugin utöka webbplatsen med funktionalitet och förlängningar.

  Med WordPress som grund har vi producerat hundratals webbplatser och applikationer, som sträcker sig över allt från e-handel och communities till säljstöd och intranät.

 • SilverStripe

  SilverStripe är en underdog bland webbplattformarna men en favorit som har styrkor när kommer till både enklare, siduppbyggda webbplatser och avancerade integrationer med andra system. Till skillnad från WordPress har det t.ex mer detaljerad behörighetsstyrning inbyggt från grunden.

  Vi är en av få svenska byråer som utvecklar i och bidrar till SilverStripe som plattform och community. Med SilverStripe har vi producerat lösningar för exempelvis Qlik/QlikView, Steen & Ström och Frill.

 • Drupal

  Tillsammans med WordPress är Drupal giganten bland open source-plattformarna och lämpar sig bra när mer komplicerade integrationer och funktioner ska spela en stor roll i webbplatsen. Användargränssnittet är bra, om än inte bäst i klassen.

  Plattformen är ett populärt val bland myndigheter och organisationer, tack vare sin möjlighet till skräddarsyddda gränssnitt och kraftfulla automations- och integrationsmöjligheter under huven.

  Med Drupal har vi byggt lösningar för t.ex RISE, Research Insititutes of Sweden.

 • Umbraco, Composite C1 och .NET MVC

  Umbraco är en favorit när det gäller enkla men flexibla plattformar i Microsofts .NET-värld. Open source, lättarbetat och lättillgängligt är egenskaper som inte är lika självklara i denna värld — men Umbraco är ett undantag.

  Composite, eller numera Orckestra C1, är ett annat open source-alternativ i samma värld. Ett välutvecklat modernt publiceringsssystem som även det är lättare att både administrera och utveckla i jämfört med t.ex EPiServer.

  Ett alternativt plattformsval är .NET MVC, som är mindre av ett publiceringsverktyg och mer en verktygslåda för att bygga ett skräddarsytt system från grunden.

  Med dessa plattformar har vi producerat .NET-lösningar för exempelvis Sveriges Radio och Team Sportia.

Perspektiv

Hållbarhet · Tillgänglighet · SEO · Säkerhet

Vi bygger webb som håller kvalitén från alla vinklar

Vad är viktigt hos en webbplats? De tydligaste uppgifterna handlar ofta om att kommunicera rätt budskap och tillhandahålla användbara tjänster. Men utöver kommunikation och funktion finns en rad mindre, men fortfarande viktiga perspektiv som såväl teknik som design behöver ta hänsyn till.

Att använda och kvalitetssäkra utifrån dessa olika perspektiv genom hela projektet är en av våra uppgifter som webbyrå. Så att ni kan fokusera på det ni kan bäst — de verksamhetsspecifika aspekterna.

 • Hållbarhet

  Webbplatser och IT-lösningar är märkvärdigt lätta att slänga och bygga om med jämna mellanrum. Det tycker vi är jättedumt, speciellt med tanke på hur flexibla och formbara de är. Vi gör våra produktioner med långsiktighet som ett viktigt perspektiv, där både teknisk kvalitet och verktyg för kontinuerligt innehållsarbete är viktiga faktorer.

 • Tillgänglighet

  Webben är ett fantastiskt demokratiskt medium och det är självklart att er webbplats ska kunna användas av så många som möjligt, oavsett förutsättningar och hinder. Vi har stor erfarenhet av det mångfacetterade arbete som tillgänglighetsanpassning enligt WCAG 2.0 innebär och arbetar aktivt för att hitta rätt nivå för varje projekt.

 • Sökordsoptimering/SEO

  En webbplats är ingenting utan besökare. Sökordsoptimering (SEO) och andra trafikdrivande faktorer är en därför viktig del av ett webbplatsprojekt. Vi prioriterar alltid den mänskliga besökaren först, men väger in sökordsoptimering i struktur- och designbeslut, producerar SEO-vänlig kod och problematiserar tillsammans hur ert content ska hjälpa till att både locka och behålla besökare.

 • Säkerhet

  En webbplats är en central del av varje verskamhets kommunikation och organisation, vilket givetvis ställer höga krav på säkerheten. Att webbplatser utsätts för intrångsförsök är tyvärr en realitet som vi aktivt jobbar med åtgärder för att motarbeta. Vi ser till att er produkt tekniskt gör allt den kan för att förhindra intrång och utbildar er i ett kontinuerligt säkerhetstänk.